Nápověda - Platební podmínky

 Platební systém

 Platba musí být provedena nejpozději do 7 dnů od skončení dražby nebo prodeje a to bankovním převodem na účet dražebníka (bankovní spojení je součástí e-mailu o vydražené /prodané/ položce).